Loading Events

« All Events

WH 40K Escalation League

2021-02-27 @ 14:00 - 22:00

|Recurring Event (See all)

An event every 2 months that begins at 14:00 on day Last of the month, repeating until 2021-08-28

[RO]
📌 Ce este acest eveniment?
O ligă de Warhammer 40k pentru incepători și avansați.

📌 Cum se desfășoară acest eveniment?
Evenimentul este compus din 8 etape cu un turneu la final de etapă, astfel:
⚔️ Etapă – 2 luni de jocuri casual și asamblat și pictat de miniaturi.
⚔️Turneu – la finalul etapei participanții joacă meciuri competitive și cei mai buni câștigă premii. În plus vom premia și cele mai frumos pictate armate.

Va fi la fel pentru fiecare etapă. Sunt bineveniți atât începătorii, cât și cei avansați. Cafea, apă, ceai și ciocolată caldă incluse în preț.

Îți place să joci Warhammer 40k și ai vrea să participi la o ligă împreună cu comunitatea noastră de wargaming? Atunci ai venit la locul potrivit! Organizăm un „Escalation league” pentru jucatorii de Warhammer 40k. 🤩

Acest escalation league este gândit pentru:
– jucatorii noi, care vor să se apuce de Warhammer 40k
– jucatorii curenți, care vor să înceapă o armată nouă de Warhammer 40k
– jucatorii vechi, care au luat o pauza de la Warhammer 40k și vor să se reapuce

🎲 Modul de desfășurare al ligii:
Liga va fi compusa din 8 etape care vor dura 2 luni fiecare, iar fiecare etapă se va încheia cu un turneu. Pe parcursul fiecarei etape, jucătorii își vor putea pregăti armata (să adauge câte 250 de puncte, să asambleze și să picteze miniaturile etc.) și vor putea să joace meciuri pentru a se antrena, iar la final vor lupta împotriva celorlalți jucători pentru glorie și premii. 😎

🎲 Desfășurare etapă:
Meciurile jucate în cadrul etapei (cele casual, care nu fac parte din turneu) nu vor avea reguli stricte și vor putea fi jucate în orice zi, în funcție de cum vor participanții. Fiecare participant va primi un punch card special pe care va putea colecționa ștampile TGH pentru meciurile jucate, iar la 5 ștampile jucătorul va primi o brățară Warhammer (în limita stocului disponibil).

🎲 Desfășurare turneu:
Turneele ii vizeaza atât pe cei care sunt interesati de partea strategica a jocului, cat si pe cei care sunt interesati de alte aspecte ale hobby-ului (pictat, convertit etc.). Astfel, la sfârșitul fiecărei etape va fi un turneu de Warhammer 40k la diferite nivele de puncte, care cresc pe parcursul ligii. In același timp, turneul va conține și o parte în care participanții vor putea să prezinte modul în care și-au pictat armatele.

Așadar, turneele de la finalul celor 2 luni vor avea două parți:

1. Partea de matched play – participanții la turneu vor juca meciuri competitive cu reguli prestabilite și vor câștiga premii la final.

2. Partea de painting – participanții își vor prezenta armatele din ce în ce mai mari si mai frumos pictate pentru a fi admirate de toți participanții, iar la finalul ligii vom organiza un eveniment de tipul „armies on parade” unde se vor face diorame impresionante cu armatele participanților la ligă.

Acesta este planul inițial, iar dățile turneelor se vor stabili pe parcursul fiecărei etape.

Turneu 500 pt 1 Aug (testam regulile din editia 9)
– Aug-Sep 2020 – 750 pt
Turneu 750 pt
– Oct-Nov 2020 – 1000 pt
Turneu 1000 pt
– Ian-Feb 2021- 1250 pt
Turneu 1250 pt
– Mar-Apr 2021- 1500 pt
Turneu 1500 pt
– Mai-Iun 2021 – 1750 pt
Turneu 1750 pt
– Iul-Aug 2021 – 2000 pt
Turneu 2000 pt

Liga incepe oficial din 01.08.2020 cu prima etapa de 500 pt.

Ne vedem pe terenul de luptă! 💪⚔️

💳 Pentru a participa la acest eveniment, va trebui să cumperi o intrare sau să ai un abonament The Guild Hall.

P.S.: Pentru a rămâne la curent cu acest eveniment, urmărește evenimentul de pe Facebook: https://www.facebook.com/events/713918976057984/

[EN]
📌 What is this event?
This is a Warhammer 40k league for beginners and advanced alike.

📌 How will this event go?
The event consists of 8 stages with a tournament at the end of every stage, as follows:
⚔️ Stage – 2 months of casual games and assembling and painting miniatures.
⚔️ Tournament – at the end of the stage, the participants play competitive matches, and the best player wins prizes. The most beautifully painted armies will be awarded, as well.

It will be the same for every stage. Both beginners and advanced are welcome. Coffee, water, tea, and hot chocolate included in the price.

—-

Do you like playing Warhammer 40k and would like to join a league with our wargaming community? Then you came to the right place! We are organizing an “Escalation league” for Warhammer 40k players. 🤩

This escalation league is designed for:
– new players who want to start playing Warhammer 40k
– current players who want to start a new Warhammer 40k army
– old players who have taken a break from Warhammer 40k and want to get back into the game

🎲 How the league works:
The league will consist of 8 stages that will last two months each, and each stage will end with a tournament. During each stage, players will be able to prepare their army (add 250 points, assemble and paint the miniatures, etc.) and to play casual matches, and in the end, they will fight against the other players for glory and prizes. 😎

🎲 What will you do during the stages:
The matches played during the stage (the casual ones, which are not part of the tournament) will not have strict rules and can be played on any day, depending on what the participants decide. Each participant will receive a special punch card on which they will be able to collect TGH stamps for the played matches, and at five stamps, the player will receive a Warhammer 40k bracelet (limited stock).

🎲 What will you do during the tournaments:
The tournament is aimed at both those who are interested in the strategic part of the game, as well as those who are interested in other aspects of the hobby (painting, converting, etc.). Thus, at the end of each stage, there will be a Warhammer 40k tournament at different point levels, which increase throughout the league. At the same time, the tournament will also have a part in which participants will be able to present the way they painted their armies.

Therefore, the tournaments at the end of the two months will have two parts:
1. The matched play part – participants will play competitive matches with predefined rules, and will win prizes.
2. The painting part – participants will present their beautifully painted armies to be admired by everyone. At the end of the league, we will organize an “armies on parade” event where impressive dioramas will be made with the armies of the league participants.

This is the initial plan for the league; the dates of the tournaments will be decided during each stage.

Tournament 500 pt Aug 1st (we will test the 9th edition rules)
– Aug-Sep 2020 – 750 pt
Tournament 750 pt
– Oct-Nov 2020 – 1000 pt
Tournament 1000 pt
– Jan-Feb 2021 – 1250 pt
Tournament 1250 pt
– Mar-Apr 2021 – 1500 pt
Tournament 1500 pt
– May-June 2021 – 1750 pt
Tournament 1750 pt
– Jul-Aug 2021 – 2000 pt
Tournament 2000 pt

The league officially starts on 01.08.2020 with the first stage of 500 pt.

See you on the battlefield! 💪⚔️

💳 To participate in this event, you have to purchase a Day Pass or have a membership at The Guild Hall.

P.S.: To stay up to date with this event, please follow our Facebook event: https://www.facebook.com/events/713918976057984/

Details

Date:
2021-02-27
Time:
14:00 - 22:00
Event Categories:
, ,

Venue

The Guild Hall
The Guild Hall - Samuil Micu 4
Cluj-Napoca, CJ 400014 Romania

Organizer

The Guild Hall
Phone:
+40264700704
Email:
contact@guildhall.ro
Website:
https://guildhall.ro

Open Hours

Monday - Friday: 10:00 - 22:00
Saturday: 14:00 - 22:00
Sunday: Closed

Subscribe to Newsletter

© Copyright The Guild Hall 2020