Loading Events

« All Events

Age of Sigmar Escalation League

October 23 @ 14:00 - 22:00

|Recurring Event (See all)

One event on 2021-08-28 at 14:00

One event on 2021-10-23 at 14:00

One event on 2021-12-18 at 14:00

Age of Sigmar escalation leagues

[RO] Îți place să joci Age of Sigmar și ai vrea să participi la o ligă împreună cu comunitatea noastră de wargaming? Atunci ai venit la locul potrivit! Participă la „Escalation League” pentru jucatorii de Age of Sigmar cu noul regulament din ediția a III-a.
📌 Ce este acest eveniment?
O ligă de Age of Sigmar pentru începători și avansați.
📌 Cum se desfășoară acest eveniment?
Evenimentul este compus din 5 etape cu un turneu la final de etapă, astfel:
⚔️ Etapă – 2 luni de jocuri casual și asamblat și pictat de miniaturi.
⚔️ Turneu – la finalul etapei participanții joacă meciuri competitive și cei mai buni câștigă premii. În plus se vor premia și cele mai frumos pictate armate.
Va fi la fel pentru fiecare etapă. Sunt bineveniți atât începătorii, cât și cei avansați. Cafea, apă, ceai și ciocolată caldă incluse în preț.
—–
Acestă ligă este gândită pentru:
– jucătorii noi, care vor să se apuce de Age of Sigmar ediția a III-a
– jucătorii curenți, care vor să înceapă o armată nouă de Age of Sigmar
– jucătorii vechi, care au luat o pauză de la Age of Sigmar și vor să se reapuce cu regulamentul nou

🎲 Modul de desfășurare al ligii:
Liga va fi compusă din 5 etape care vor dura 2 luni fiecare, iar fiecare etapă se va încheia cu un turneu. Pe parcursul fiecarei etape, jucătorii își vor putea pregăti armata (să adauge câte 250 de puncte, să asambleze și să picteze miniaturile etc.) și vor putea să joace meciuri pentru a se antrena, iar la final vor lupta împotriva celorlalți jucători pentru glorie și premii.

🎲 Desfășurare etapă:
Meciurile jucate în cadrul etapei (cele casual, care nu fac parte din turneu) nu vor avea reguli stricte și vor putea fi jucate în orice zi, în funcție de cum vor participanții. Fiecare participant va primi un punch card special pe care va putea colecționa ștampile TGH pentru meciurile jucate, iar la 6 ștampile jucătorul va primi un premiu.

🎲 Desfășurare turneu:
Turneele îi vizează atât pe cei care sunt interesați de partea strategică a jocului, cât și pe cei care sunt interesați de alte aspecte ale hobby-ului (pictat, convertit etc.). Astfel, la sfârșitul fiecărei etape va fi un turneu de Age of Sigmar la diferite nivele de puncte, care cresc pe parcursul ligii. În același timp, turneul va conține și o parte în care participanții vor putea să prezinte modul în care și-au pictat armatele.
Așadar, turneele de la finalul celor 2 luni vor avea două parți:
1. Partea de matched play – participanții la turneu vor juca meciuri competitive cu reguli prestabilite și vor câștiga premii la final.
2. Partea de painting – participanții își vor prezenta armatele din ce în ce mai mari si mai frumos pictate pentru a fi admirate de toți participanții, iar la finalul ligii vom organiza un eveniment de tipul „armies on parade” unde se vor face diorame impresionante cu armatele participanților la ligă.
Acesta este planul inițial, iar dățile turneelor se vor stabili pe parcursul fiecărei etape – detalii în secțiunea de “Discussions”.

-Turneu 1000 pt in 17 iulie 2021 (cu regulamentul nou)
-Etapa Iulie-August 2021 – antrenament la 1250 pt sau orice fel de meci
-Turneu 1250 pt in August 2021

Vă așteptăm la antrenamente de 1000 pt sau orice fel de meci până la turneu în 17.07.2021.
Ne vedem pe terenul de luptă! 💪⚔️
💳 Pentru a participa la acest eveniment, va trebui să cumperi o intrare sau să ai un abonament The Guild Hall.

[EN] Do you like playing Age of Sigmar and would like to join a league with our wargaming community? Then you are in the right place! Enter the “Custom Path to Glory” for Age of Sigmar players with the new 3rd edition rules.
📌 What is this event?
This is an Age of Sigmar league for beginners and advanced alike.
📌 How will this event go?
The event consists of 5 stages with a tournament at the end of every stage, as follows:
⚔️ Stage – 2 months of casual games and assembling and painting miniatures.
⚔️ Tournament – at the end of the stage, the participants play competitive matches, and the best player wins prizes. The most beautifully painted armies will be awarded, as well.
It will be the same for every stage. Both beginners and advanced are welcome. Coffee, water, tea, and hot chocolate are included in the price.
—-
This league is designed for:
– new players who want to start playing Age of Sigmar 3rd edition
– current players who want to start a new Age of Sigmar army
– old players who have taken a break from Age of Sigmar and want to get back into the game and practice with the new ruleset.

🎲 How the league works:
The league will consist of 5 stages that will last two months each, and each stage will end with a tournament. During each stage, players will be able to prepare their army (add 250 points, assemble and paint the miniatures, etc.) and to play casual matches, and in the end, they will fight against the other players for glory and prizes.

🎲 What will you do during the stages:
The matches played during the stage (the casual ones, which are not part of the tournament) will not have strict rules and can be played on any day, depending on what the participants decide. Each participant will receive a special punch card on which they will be able to collect TGH stamps for the played matches, and at six stamps, the player will receive a prize.

🎲 What will you do during the tournaments:
The tournament is aimed at both those who are interested in the strategic part of the game, as well as those who are interested in other aspects of the hobby (painting, converting, etc.). Thus, at the end of each stage, there will be an Age of Sigmar tournament at different point levels, which increase throughout the league. At the same time, the tournament will also have a part in which participants will be able to present the way they painted their armies.
Therefore, the tournaments at the end of the two months will have two parts:
1. The matched play part – participants will play competitive matches with predefined rules, and will win prizes.
2. The painting part – participants will present their beautifully painted armies to be admired by everyone. At the end of the league, we will organize an “armies on parade” event where impressive dioramas will be made with the armies of the league participants.
Below is the initial plan for the league; the dates of the tournaments will be decided during each stage, details in the “Discussions” tab.

-Tournament 1000 pt. in 17 Iul 2021 (3rd edition rules)
-Stage Jul-Aug 2021 – practice matches of 1250 pt. or any other games at any points.
-Tournament 1250 pt in Aug 2021

We are waiting for any of you at the training matches of 1000 points till 17.07.2021 when we start the tournament.
See you on the battlefield! 💪⚔️
💳 To participate in this event, you have to purchase a Day Pass or have a membership at The Guild Hall.

Details

Date:
October 23
Time:
14:00 - 22:00
Event Categories:
, ,
Event Tags:
,

Venue

The Guild Hall
The Guild Hall - Samuil Micu 4
Cluj-Napoca, CJ 400014 Romania
+ Google Map

Organizer

The Guild Hall
Phone:
+40264700704
Email:
contact@guildhall.ro
View Organizer Website