Terms & Conditions

All vouchers & gift cards at The Guild Hall come with a set of Terms & Conditions. Details below.

Terms and Conditions

The Guild Hall (“TGH”) reserves the right to update and change the terms and conditions of our vouchers and gift cards at any time. This does not affect your legal rights. The use TGH gift card constitutes acceptance of the current Terms and Conditions, and you are therefore advised to read them carefully. TGH gift cards remain the property of TGH, which retains the right to cancel the card in situations where it is deemed necessary to do so.

Gift cards

The value of your gift card can only be redeemed in our store in Cluj-Napoca, Str. Samuil Micu 4. The gift card cannot be combined with any other discounts or exchanged for cash; it can only be used for purchases of products or services.

Lost / stolen / damaged card

In cases where a TGH gift card is lost or stolen, TGH cannot replace or refund the card’s value. If the TGH gift card becomes damaged, TGH will be able to replace the card, provided you still have the damaged card in your possession.

Vouchers

Any discount vouchers you may receive (through contests, online platforms, etc.) are only valid for one purchase made in our store in Cluj-Napoca, Str. Samuil Micu 4, or in our online shop – depending on the voucher type. These vouchers cannot be combined with other available discounts.

Benefit Online Vouchers

Vouchers purchased through the Benefit Online platform can only be used in our online shop – valid for a single purchase per voucher. The Benefit Online gift voucher can only be used to purchase products not already discounted and cannot be exchanged for cash. The values of two or more vouchers cannot be combined, and it isn’t possible to use more than one voucher on the same online order.

Validity

TGH gift cards and vouchers are valid indefinitely from the date of purchase, provided both the gift card and voucher program are still active and available in-store.

Termeni și Condiții

The Guild Hall („TGH”) își rezervă dreptul de a actualiza și modifica în orice moment termenii și condițiile voucherelor și a cardurilor noastre cadou. Acest lucru nu afectează drepturile dvs. legale. Utilizarea unui voucher sau a unui card cadou TGH constituie acceptarea Termenilor și condițiilor actuale și, prin urmare, vă recomandăm să le citiți cu atenție. Cardurile cadou TGH rămân proprietatea TGH, care menține dreptul de a anula cardul în situațiile în care se consideră necesar să facă acest lucru.

Carduri cadou 

Valoarea cardului cadou poate fi utilizată doar în magazinul nostru din Cluj-Napoca, Str. Samuil Micu 4. Cardul cadou nu se poate cumula cu alte discount-uri, nu poate fi schimbat în numerar; el poate fi utilizat doar pentru a achizițiile de produse sau servicii.

Card pierdut / furat / deteriorat

În cazurile în care cardul cadou TGH este pierdut sau furat, TGH nu poate înlocui sau rambursa valoarea aferentă. În cazul în care cardul cadou TGH se deteriorează, TGH va putea înlocui cardul, cu condiția să aveți încă cardul deteriorat în posesia dvs.

Vouchere

Orice vouchere de reduceri pe care le puteți primi (prin concursuri, platforme online etc.) sunt valabile doar pentru o singură achiziție făcută în magazinul nostru din Cluj-Napoca, Str. Samuil Micu nr. 4, sau în magazinul nostru online – în funcție de tipul de voucher. Aceste vouchere nu se cumulează cu alte discount-uri disponibile.

Vouchere Benefit Online

Voucherele achiziționate prin platforma Benefit Online pot fi utilizate doar în magazinul nostru online – shop.guildhall.ro – printr-o singură achiziție per voucher. Voucherul cadou Benefit Online poate fi utilizat doar pentru achiziția de produse care nu au deja un discount și nu poate fi schimbat în numerar. Valoarea mai multor vouchere nu se poate cumula, iar folosirea mai multor vouchere pe aceeași comandă online nu este posibilă.

Valabilitate

Cardurile cadou TGH și voucherele sunt valabile pentru o perioadă nedeterminată începând de la data cumpărării, cu condiția ca atât cardul cadou și programul de vouchere să fie încă active și disponibile în magazin.