Terms & Conditions

All membership & gift cards at The Guild Hall come with a set of Terms & Conditions. Details below.

Terms and Conditions

The Guild Hall gift cards & membership cards

The Guild Hall (“TGH”) reserves the right to update and change the terms and conditions of our gift cards and membership cards at any time. This does not affect your legal rights. Use of your TGH gift or membership card constitutes acceptance of the current Terms and Conditions and we, therefore, recommend you read them carefully. TGH gift and membership cards remain the property of TGH who maintains the right to cancel the card in situations where it is deemed necessary to do so.

The value of your gift card or the valid entries on your membership cards can only be redeemed in our store in Cluj-Napoca, Str. Samuil Micu 4. The gift card cannot be combined with any other discounts, and it cannot be exchanged for cash; it can only be used for product or service purchases. The membership card can only be used to grant you discounted day passes and different levels of discounts for products and services, as per the description on our Services page.

Vouchers

Any discount vouchers that you may receive (through contests, online platforms, etc.) are only valid for one purchase made in our store in Cluj-Napoca, Str. Samuil Micu 4, or in our online shop – depending on the voucher type. These vouchers cannot be combined with other available discounts.

Validity

Your TGH gift & membership cards, as well as your vouchers are valid for an indefinite period starting from the date of purchase, provided the gift card & voucher program is still active and available in-store. Membership cards have a clear expiry date, given by the period paid for by the customer. Once the period has expired, it can be extended for any amount of additional time needed, with subsequent purchases.

Card Lost/Stolen/Damaged

In cases where your TGH gift card is lost or stolen, TGH is unable to replace or reimburse the remaining balance on a card. TGH cannot be held responsible for any balance lost on a TGH gift card or membership card as a result of theft or fraud. 

Should your TGH gift card or membership card become damaged, The Guild Hall will be able to replace the card providing you still have the damaged card in your possession and the necessary details can be obtained.

Termeni și Condiții

Cardurile cadou și cardurile de membru ale The Guild Hall

The Guild Hall („TGH”) își rezervă dreptul de a actualiza și modifica în orice moment termenii și condițiile cardurilor noastre cadou și ale cardurilor de membru. Acest lucru nu afectează drepturile dvs. legale. Utilizarea cardului cadou TGH sau a cardului dvs. de membru constituie acceptarea Termenilor și condițiilor actuale și, prin urmare, vă recomandăm să le citiți cu atenție. Cardurile de cadou și cardurile de membru TGH rămân în proprietatea TGH, care menține dreptul de a anula cardul în situațiile în care se consideră necesar să facă acest lucru.

Valoarea cardului cadou sau intrările rămase pe cardurile de membru pot fi utilizate doar în magazinul nostru din Cluj-Napoca, Str. Samuil Micu 4. Cardul cadou nu se poate cumula cu alte discount-uri, nu poate fi schimbat în numerar; el poate fi utilizat doar pentru a achizițiile de produse sau servicii. Cardul de membru poate fi utilizat doar pentru a primi intrări cu discount precum și diferite niveluri de reduceri pentru produse și servicii, conform descrierii din pagina noastră de servicii.

Vouchere

Orice tichete de reduceri pe care le puteți primi (prin concursuri, platforme online etc.) sunt valabile doar pentru o singură achiziție făcută în magazinul nostru din Cluj-Napoca, Str. Samuil Micu nr. 4, sau în magazinul nostru online – în funcție de tipul de voucher. Aceste vouchere nu se cumulează cu alte discount-uri disponibile.

Valabilitate

Cardurile cadou, cardurile de membru TGH și voucherele sunt valabile pentru o perioadă nedeterminată începând de la data cumpărării, cu condiția ca atât cardul cadou și programul de vouchere să fie încă active și disponibile în magazin. Cardurile de membru au o dată limită de expirare, dată de perioada achitată de client. După expirarea perioadei, aceasta poate fi prelungită pentru orice perioadă de timp suplimentară, prin achiziții ulterioare.

Card pierdut / furat / deteriorat

În cazurile în care cardul TGH cadou este pierdut sau furat, TGH nu poate înlocui sau rambursa soldul rămas pe un card cadou. Intrările rămase neutilizate pe un card de membru pot fi transferate pe un alt card, sub condiția achitării garanției pentru acel card. TGH nu poate fi făcut responsabil pentru nici un sold pierdut pe un card cadou TGH ca urmare a furtului sau a fraudei.

În cazul în care cardul cadou TGH sau cardul dvs. de membru se deteriorează, TGH va putea înlocui cardul, cu condiția să aveți încă cardul deteriorat în posesia dvs.

Share This