Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

TGH Miniature Painting Competition

June 26 @ 18:00 - 20:00

Miniature Painting Competition

[RO] 🚨 DEADLINE aducere miniaturi la magazin: 24.06.2021 (cu 2 zile înainte de competiție) 🚨
🎉 Suntem bucuroși să anunțăm a 7-a competiție de pictat miniaturi de la The Guild Hall! 🎉 Dacă îți place să pictezi miniaturi și vrei să fii recompensat pentru asta, acest eveniment este pentru tine.

🎨 TEMA COMPETIȚIEI: “dinamic duo”, “tag-team”, “master and apprentice” sau o altă combinație de două miniaturi care se completează una pe cealaltă. Fiecare miniatură va avea propria ei bază, vor fi două miniaturi independente cu o temă comună.

Competiția se va desfășura în magazin. Pe lângă participanți, la competiție va mai fi prezent un grup de experți format din 2 membrii ai comunității noastre de wargaming, care au experiență vastă în pictatul de miniaturi și au și câștigat edițiile precedente ale acestui eveniment. Grupul de experți va discuta fiecare miniatură și va oferi feedback pentru ca participanți să voteze într-un mod informat.

📌 Ce trebuie să faci?
Pictează miniaturile și adu-le (și lasă-le) la noi la magazin oricând înainte de termenul limită, pentru a participa la competiție. În ziua competiției, toate miniaturile aduse vor fi puse pe masă pentru a fi văzute, pozate, discutate și jurizate de către grupul de experți și participanți.

📌 Regulile competiției:
– Nu este nici o taxă de înscriere în competiție
– Adu și lasă miniaturile pictate în magazin oricând înainte de data de 24 iunie – până în ziua competiției vom avea grijă de miniaturile tale, iar în timpul competiției le vom expune pe o masă pentru a fi discutate, jurizate și fotografiate. După competiție îți poți lua miniaturile acasă.
– Cele două miniaturi nu pot fi mai înalte de 6 cm fiecare +/-0.5 cm (fără a lua la socoteală bannere, arme sau alte decorațiuni)
– Nu se acceptă mini diorame (baza trebuie să fie decorată simplu fără munți, clădiri sau alte structuri de mari dimensiuni)
– Vor fi 2 baze, fiecare cu o miniatură pe ea, iar elementele de decoratiuni care nu fac parte din miniatura (ex copaci, tevi, stalagmite) nu au voie sa fie mai înalte de 2 cm
– Bazele rotunde nu pot avea mai mult de 5 cm în diametru
– Bazele pătrate nu pot avea mai mult de 5 cm în diagonală
– La bazele ovale diametrul cel mai scurt va fi de 5 cm
– Miniaturile trebuie să fie diferite de cele pe care le-ai adus la celelalte competiții ale noastre – vrem să vedem ce miniaturi noi ai pictat. 😃
Vom avea două categorii: Ucenic și Artizan

📌 Jurizare:
Ne dorim ca participanții să voteze într-un mod informat, așadar, înainte de jurizare, grupul de experți va discuta despre fiecare miniatură în parte cu privire la tehnicile de pictat folosite. Considerăm că acest lucru va oferi valoare tuturor celor prezenți și competiției în sine.
În momentul în care se votează, fiecare participant va alege 3 grupuri de miniaturi pe care le-a considerat cele mai bune din fiecare categorie (Ucenic și Artizan – așadar 6 grupuri de miniaturi în total), dar nu își va putea alege propriile miniaturi.

Criteriile pe care ar trebui să se concentreze participanții atunci când votează sunt:
– miniatura în sine (complexitate, detalii)
– schema de culori/paleta (utilizarea adecvata a culorilor, precizia)
– tehnici de îmbinare și umbrire
– suprafața vopsită (fără pete sau picături de vopsea vizibile)
– baza miniaturii (calitatea bazei)
Vom folosi un sistem de vot ponderat: ucenicii au 1x vot, artizanii vor avea 3x vot, iar grupul de experți vor avea 5x vot.

🏆 A întrebat cineva de premii?
Fondul de premiere va fi următorul:

UCENICI:
🥇 Locul 1 – 1 abonament Journeyman (în valoare de 150 RON) + un voucher de 20% reducere
🥈 Locul 2 – 1 abonament Apprentice (în valoare de 100 RON) + un voucher de 20% reducere
🥉 Locul 3 – 1 abonament de student (în valoare de 50 RON) + un voucher de 20% reducere

ARTIZANI:
🥇 Locul 1 – 1 abonament Journeyman (în valoare de 150 RON) + un voucher de 20% reducere
🥈 Locul 2 – 1 abonament Apprentice (în valoare de 100 RON) + un voucher de 20% reducere
🥉 Locul 3 – 1 abonament de student (în valoare de 50 RON) + un voucher de 20% reducere

*Reducerea de 20% poate fi folosită pentru orice tip de produs din magazinul nostru, iar abonamentele pot fi activate oricând în 2021.
Spor la pictat și ne vedem la competiție! 🎨🖌

[EN] 🚨 DEADLINE to bring your miniatures to the store: 24.06.2021 (2 days before the competition) 🚨

🎉 We are happy to announce our 7th miniature painting competition! 🎉 If you like painting miniatures and you want to be rewarded for it, this event is clearly for you.

🎨 THE THEME: “dynamic duo”, “tag-team”, “master and apprentice” or any other combination of two miniatures that complement each other. Each miniature will have its own base, there will be two independent miniatures with a common theme.

The competition will take place in the store. Besides the participants, we will also have a panel of experts consisting of 2 members of our wargaming community who have extensive experience in painting miniatures and have won previous editions of this event. The expert panel will discuss each miniature and provide feedback for participants to vote in an informed way.

📌 What do you have to do?
Paint your miniatures and bring them to our store (and leave them here) anytime before the deadline to participate in the competition. On the day of the competition, we will take all the miniatures we received, and we will put them on a table to be admired, discussed, and voted on by the panel of experts and participants.

📌 Competition rules:
– There is no entry fee for the competition.
– Bring and leave the painted miniatures in the store anytime before June 24th – until the day of the competition, we will take care of your miniatures, and during the competition, we will display them on a table to be discussed, voted on, and photographed. After the competition, you can take your miniatures back home.
– The two miniatures can’t be higher than 6 cm each +/- 0.5 cm (not counting banners, weapons or other decorations).
– Mini dioramas are not allowed (the bases must be decorated in a simple manner, without mountains, buildings, or other large structures).
– There will be 2 bases, each holding one miniature, the decoration elements that are not part of the miniature (eg trees, pipes, stalagmites) must not be taller than 2 cm.
– Round bases can’t have more than 5 cm in diameter.
– Square bases can’t have more than 5 cm diagonally.
– Oval bases: the shortest diameter will be 5 cm.
– The miniatures have to be different from the ones you brought to our other competitions – we want to see you paint something new. 😃
We will have two categories: Apprentice and Craftsman.

📌 Jury and voting:
We want the participants to make an informed decision, so before the voting portion of the competition, the panel of experts will discuss each miniature regarding the painting techniques used. We believe that this will add value to all those present and to the competition itself.
When voting, each participant will choose 3 miniatures that they considered the best in each category (Apprentice and Craftsman – so 6 miniatures in total), but will not be able to choose their own miniatures.

When picking their favorite minis, the criteria people should focus on are:
– the miniature itself (complexity, details)
– the color scheme/palette (appropriate use of colors, accuracy)
– blending and shading techniques
– clean paintwork (no visible paint spots/drops)
– basing (quality of basing)
We will use a weighted voting system: the apprentices have 1x vote, the craftsmen will have 3x vote, and the panel of experts will have 5x vote.

🏆 Did anyone say prizes?
The prize pool will be as follows:

APPRENTICE GROUP:
🥇 1st place – 1 Journeyman Membership (value of 150 RON) + a 20% discount voucher
🥈 2nd place – 1 Apprentice Membership (value of 100 RON) + a 20% discount voucher
🥉 3rd place – 1 Student Membership (value of 50 RON) + a 20% discount voucher

CRAFTSMAN GROUP:
🥇 1st place – 1 Journeyman Membership (value of 150 RON) + a 20% discount voucher
🥈 2nd place – 1 Apprentice Membership (value of 100 RON) + a 20% discount voucher
🥉 3rd place – 1 Student Membership (value of 50 RON) + a 20% discount voucher

*The 20% discount can be used for any type of product from our store, and the memberships can be activated anytime in 2021.
Have fun painting, and we’ll see you at the competition! 🎨🖌

Details

Date:
June 26
Time:
18:00 - 20:00
Event Categories:
,
View Event Website

Venue

The Guild Hall
The Guild Hall - Samuil Micu 4
Cluj-Napoca, CJ 400014 Romania

Organizer

The Guild Hall
Phone:
+40264700704
Email:
contact@guildhall.ro
View Organizer Website

Other

Facebook event
View Event Website