Loading Events

« All Events

TGH Miniature Painting Competition – Halloween Edition

December 4 @ 16:00 - 19:00

Miniature Painting Competition

[RO] 🚨 IMPORTANT: Accesul la eveniment se face doar pe baza Certificatului Verde Electronic (https://vaccinare-covid.gov.ro/certificat-verde-electronic/). Acesta se va arata la recepție, de pe telefon sau printat. 🚨

Evenimentul va lua loc în conformitate cu restricțiile în vigoare. În cazul în care apar modificări, aceastea vor fi anunțate pe eveniment și pe pagina noastră de Facebook.

🚨 DEADLINE aducere miniaturi la magazin: 2 decembrie 🚨

🎉 Suntem bucuroși să anunțăm a 8-a competiție de pictat miniaturi de la The Guild Hall! 🎉 Dacă îți place să pictezi miniaturi și vrei să fii recompensat pentru asta, acest eveniment este pentru tine.

🎨 TEMA COMPETIȚIEI: SPOOKY SCARY HALOWEEN (o miniatură care să arate înfricoșător sau care să aducă aminte de Halloween)

Competiția se va desfășura în magazin. Pe lângă participanți, la competiție va mai fi prezent un grup de experți format din 3 membrii ai comunității noastre de wargaming, care au experiență vastă în pictatul de miniaturi și au și câștigat edițiile precedente ale acestui eveniment. Grupul de experți va discuta fiecare miniatură și va oferi feedback pentru ca participanți să voteze într-un mod informat.

📌 Ce trebuie să faci?
Pictează miniatura și adu-o (și las-o) la noi la magazin oricând înainte de termenul limită, pentru a participa la competiție. În ziua competiției, toate miniaturile aduse vor fi puse pe masă pentru a fi văzute, pozate, discutate și jurizate de către grupul de experți și participanți.

📌 Regulile competiției:
– Nu este nici o taxă de înscriere în competiție
– Adu și lasă miniatura pictată în magazin oricând înainte de data de 2 decembrie – până în ziua competiției vom avea grijă de miniatura ta, iar în timpul competiției o vom expune pe o masă pentru a fi discutată, jurizată și fotografiată. După competiție îți poți lua miniatura acasă.
– Miniatura nu poate fi mai înaltă de 6 cm +/-0.5 cm (fără a lua la socoteală bannere, arme sau alte decorațiuni)
– Nu se acceptă mini diorame (baza trebuie să fie decorată simplu fără munți, clădiri sau alte structuri de mari dimensiuni)
– Elementele de decoratiune de pe bază care nu fac parte din miniatura (ex copaci, tevi, stalagmite) nu au voie sa fie mai înalte de 2 cm
– Baza rotundă nu poate avea mai mult de 5 cm în diametru
– Baza pătrată nu poate avea mai mult de 5 cm în diagonală
– La baza ovală diametrul cel mai scurt va fi de 5 cm
– Miniatura trebuie să fie diferită de cele pe care le-ai adus la celelalte competiții ale noastre – vrem să vedem ce miniaturi noi ai pictat. 😃

Vom avea două categorii: Ucenic și Artizan

📌 Jurizare:
Ne dorim ca participanții să voteze într-un mod informat, așadar, înainte de jurizare, grupul de experți va discuta despre fiecare miniatură în parte cu privire la tehnicile de pictat folosite. Considerăm că acest lucru va oferi valoare tuturor celor prezenți și competiției în sine.

În momentul în care se votează, fiecare participant va alege 3 miniaturi pe care le-a considerat cele mai bune din fiecare categorie (Ucenic și Artizan), dar nu își va putea alege propria miniatură.

Criteriile pe care ar trebui să se concentreze participanții atunci când votează sunt:
– miniatura în sine (complexitate, detalii)
– schema de culori/paleta (utilizarea adecvata a culorilor, precizia)
– tehnici de îmbinare și umbrire
– suprafața vopsită (fără pete sau picături de vopsea vizibile)
– baza miniaturii (calitatea bazei)

Vom folosi un sistem de vot ponderat: ucenicii au 1x vot, artizanii vor avea 3x vot, iar grupul de experți vor avea 5x vot.

🏆 A întrebat cineva de premii?
Fondul de premiere va fi următorul:
UCENICI:
🥇 Locul 1 – 1 abonament Journeyman (în valoare de 150 RON) + un voucher de 20% reducere
🥈 Locul 2 – 1 abonament Apprentice (în valoare de 100 RON) + un voucher de 20% reducere
🥉 Locul 3 – 1 abonament de student (în valoare de 50 RON) + un voucher de 20% reducere

ARTIZANI:
🥇 Locul 1 – 1 abonament Journeyman (în valoare de 150 RON) + un voucher de 20% reducere
🥈 Locul 2 – 1 abonament Apprentice (în valoare de 100 RON) + un voucher de 20% reducere
🥉 Locul 3 – 1 abonament de student (în valoare de 50 RON) + un voucher de 20% reducere

*Reducerea de 20% poate fi folosită pentru orice tip de produs din magazinul nostru.

Spor la pictat și ne vedem la competiție! 🎨🖌

[EN] 🚨 IMPORTANT: To access this event you will have to present your Green Certificate (https://vaccinare-covid.gov.ro/certificat-verde-electronic/). You will show it at the reception, on your phone or printed. 🚨

The event will take place following the restrictions at that time. If any changes occur, they will be announced on the event and on our Facebook page.

🚨 DEADLINE to bring your miniature to the store: December 2nd 🚨

🎉 We are happy to announce our 8th miniature painting competition! 🎉 If you like painting miniatures and you want to be rewarded for it, this event is clearly for you.

🎨 THE THEME: SPOOKY SCARY HALOWEEN (a miniature that looks scary or has a Halloween theme)

The competition will take place in the store. Besides the participants, we will also have a panel of experts consisting of 2 members of our wargaming community who have extensive experience in painting miniatures and have won previous editions of this event. The expert panel will discuss each miniature and provide feedback for participants to vote in an informed way.

📌 What do you have to do?
Paint your miniature and bring it to our store (and leave it here) anytime before the deadline to participate in the competition. On the day of the competition, we will take all the miniatures we received, and we will put them on a table to be admired, discussed, and voted on by the panel of experts and participants.

📌 Competition rules:
– There is no entry fee for the competition.
– Bring and leave the painted miniature in the store anytime before December 2nd – until the day of the competition, we will take care of your miniature, and during the competition we will display it on a table to be discussed, voted on, and photographed. After the competition you can take your miniature back home.
– The miniature can’t be higher than 6 cm +/- 0.5 cm (not counting banners, weapons or other decorations).
– Mini dioramas are not allowed (the bases must be decorated in a simple manner, without mountains, buildings, or other large structures).
– The decoration elements of the base that are not part of the miniature (eg trees, pipes, stalagmites) must not be taller than 2 cm.
– Round bases can’t have more than 5 cm in diameter.
– Square bases can’t have more than 5 cm diagonally.
– Oval bases: the shortest diameter will be 5 cm.
– The miniature has to be different from the ones you brought to our other competitions – we want to see you paint something new. 😃

We will have two categories: Apprentice and Craftsman.

📌 Jury and voting:
We want the participants to make an informed decision, so before the voting portion of the competition, the panel of experts will discuss each miniature regarding the painting techniques used. We believe that this will add value to all those present and to the competition itself.

When voting, each participant will choose 3 miniatures that they considered the best in each category (Apprentice and Craftsman), but will not be able to choose their own miniature.

When picking their favorite minis, the criteria people should focus on are:
– the miniature itself (complexity, details)
– the color scheme/palette (appropriate use of colors, accuracy)
– blending and shading techniques
– clean paintwork (no visible paint spots/drops)
– basing (quality of basing)

We will use a weighted voting system: the apprentices have 1x vote, the craftsmen will have 3x vote, and the panel of experts will have 5x vote.

🏆 Did anyone say prizes?
The prize pool will be as follows:
APPRENTICE GROUP:
🥇 1st place – 1 Journeyman Membership (value of 150 RON) + a 20% discount voucher
🥈 2nd place – 1 Apprentice Membership (value of 100 RON) + a 20% discount voucher
🥉 3rd place – 1 Student Membership (value of 50 RON) + a 20% discount voucher

CRAFTSMAN GROUP:
🥇 1st place – 1 Journeyman Membership (value of 150 RON) + a 20% discount voucher
🥈 2nd place – 1 Apprentice Membership (value of 100 RON) + a 20% discount voucher
🥉 3rd place – 1 Student Membership (value of 50 RON) + a 20% discount voucher

*The 20% discount can be used for any type of product from our store.

Have fun painting, and we’ll see you at the competition! 🎨🖌

Venue

The Guild Hall
The Guild Hall - Samuil Micu 4
Cluj-Napoca, CJ 400014 Romania

Organizer

The Guild Hall
Phone:
+40264700704
Email:
contact@guildhall.ro
View Organizer Website

Other

Facebook event
https://fb.me/e/3XyXQilm3